ТУНДРАСА БАЛЛАДА
Тундраын оз гусясьны, но ӧти зон торкис аслас дедъяслысь закон. Том мортӧс эз кӧртавны да нӧйтны, джуджыд тыӧ ёртъясыс эз вӧйтны, ӧтсӧгласӧн индіс налӧн суд — самосуд: тшӧктісны, мед сійӧ ачыс ассьыс кушӧдз пӧрччис ас вывсьыс став паськӧм, тшӧктісны, мед гӧгӧрвоис зон, мый сэтшӧмыс дедъяслӧн закон. Тайӧ лои шоныд гожся рытӧ тундра шӧрын, ыджыдалӧ кытӧн тайӧ кадӧ ӧтнас ном. Висьтлӧн, кывза, вывті шуштӧм помыс: здукӧн зонмӧс вильӧдісны номъяс, ӧти войтӧдз юисны став вир... Важӧн тайӧ лои Каратайка дорын... Кывза ме да мортлысь лёклун ёра, яндысьӧмӧн кора стопка спирт.
Гижӧд
Тундраса баллада
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1