* * *
Берег дорын шойччӧны кунгасъяс, Сувталісны якӧр йылӧ радӧн. Некод сійӧс, тӧдӧмысь, эз пасйы, Кыйсьысьяслӧн кор воис бригада. Узьӧ Кара Ланьтӧм море бердын, Вӧтасигас никсалӧны понъяс. Омуль ректасны, и бара ылі эрдӧ Петасны водз асыв тэрыб зонъяс. Пӧльтас лэчыд тӧлыс кокни парус, Сола ваӧн чужӧмъясӧ резас. Море сӧмын удаллы да ярлы Шыбитас кунгас тыр ловъя эзысь. Мыйӧн сэтчӧс зонъясысь тэ омӧль? Уськӧдчы тшӧтш накӧд тӧня шӧрӧ, Кӧні сьӧкыд пӧкнас зэвтчӧм омуль Тыв пыдӧсын дзирдалӧмӧн вӧрӧ. Рытнас пуксян чӧскыд юква бердӧ, Мудз, но шуда воан шоныд чумӧ. Сьӧд синкыма ненка тэнӧ вердас, Козьныштас тшӧтш аслас гуся нюмӧн.
Гижысь: 
Гижӧд
Берег дорын шойччӧны кунгасъяс...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1