ГЫМТӦМ ЗЭР
Войвывті гудыртчӧ. Сынӧдыс сукмӧ. Чикышъяс лэбзьӧны Уліті уна. Оз шаргы пипу кор. Лӧньӧдчис тӧвру. Оз сьывны пӧткаяс. Оз шлыньгы варыш. Гудыртчӧм матысмӧ, Посниа шаргӧ. Турун кор кӧтӧдӧ, Войтва нин тюргӧ... Зэрыштіс, кӧтӧдіс, Кымӧр пласт вешйис. Шонді бан тыдовтчис, Гажӧн му ӧзйис. Сьылӧны пӧткаяс. Варыш нин шлыньгӧ. Ызгӧны гут-гагъяс, — Быд ловъя жуӧ.
Гижысь: 
Гижӧд
Гымтӧм зэр
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1