КӦЧ ДА РУЧ

(Финн йӧзкостса мойд)


Ӧтчыд паныдасисны кӧч да руч. Руч шуис кӧчлы:

— Тэысь некод оз пов.

— Коді нӧ тэысьсӧ полӧ? — юаліс кӧч.

— Меысь быдӧн полӧ, — ошйысис руч. — Менам сэтшӧм кузь бӧжӧй, мый быдӧн менӧ чайтӧ кӧинӧн, кор паныдася налы туй выланыс. А тэысь, коньӧрысь, некод оз пов.

— Вай заклад вартам, — шуис кӧч. — Ме петкӧдла, мый эмӧсь сэтшӧмъяс, кодъяс полӧны и меысь.

Руч вӧлі сӧглас. Найӧ кучкисны киясӧ да мӧдӧдчисны ӧтлаын тӧдмавны, полӧ-ӧ кодкӧ кӧчысь.

Тыдовтчис налы потшӧс бердын куйлысь ыж чукӧр. Кӧч ӧдӧбӧн чеччыштіс пемӧсъяс костӧ. Виччысьтӧмысла ыжъяс чепӧсйисны разі-пельӧ. Таысь кӧчлы лои зэв нимкодь. Сійӧ заводитіс серавны, да сераліс сэтшӧм ёна, мый паръясыс сылӧн потісны. Та бӧрын кӧч лои порота вома.


Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Кӧч да руч
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1