ПАРУС
Оз сэн варыш лэчыд гыжъя Вӧтӧд лэбач чукӧр, оз, — Лэбӧ ньылыд тӧлӧн пыжа, Вундӧ гыяс пуртӧн моз. Оз збой каля сунлась, вартчы, Пожъяв лым кодь еджыд борд, — Гыкӧд парус сэні гартчӧ. Веськӧдлысьыс — повтӧм морт. Варыш синма, вына соя, Нинӧм сылы помтӧм лӧз, Мед жӧ быгйӧн гыыс койӧ, Абу полысь пыжын йӧз. Повтӧм сьӧлӧмалӧн олӧм Медся долыд, медся бур. Збоя водзӧ! Ёртъяс, колӧ Мортлы вылын кутны юр.
Гижысь: 
Гижӧд
Парус
Жанр: 
Гижан кад: 
Пасйӧд: 

"Шыпича" драмаысь.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1