ТУВСОВ РЫТӦ
Бадьяс пӧвсӧ мӧдлапӧлын Дзебсис шонді, пуксис тувсов вой. Лэбӧ сьылӧм ыркыд тӧлӧн Сэсь, кӧн куйлӧ гӧрсьӧм му — сьӧд ной. Важӧн сэн ме, кӧні лӧня Льӧм пу дінті кывтӧ Эжва ю. Вӧсни коскӧй лӧз шӧвк вӧня, Тӧбӧ тюль, кыдз баддьӧс кокни ру. Эн во тай нӧ, ачыд корин Керӧс дорӧ, шонді лэччандор. Чӧскыд дука льӧм пу дорын Сэксянь ме, удж эштіс менам кор. Лӧгаси нин ме тэ вылӧ, Кысь тэ аддзан ме кодь мелі ныв? Ланьтлы сьӧлӧм, гудӧк кылӧ, Кылӧ тӧдса гажа сьыланкыв. Юргысь йӧла, ӧтвыв мекӧд Гудӧк шылы воча сьылӧм пан, Кыдзи тӧрыт войбыд тэкӧд Сьылім ӧтув гудӧк серти тан. Миян гажным югыд войӧс Кутас тыртны талун бара дыр. Майбыр овны тувсов вояс, Майбыр сэк, кор ӧткодь долыд пыр!
Гижысь: 
Гижӧд
Тувсов рытӧ
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1