КРЫЛОВЛӦН. КЫК ШЫР
«Кывлін, акань? Левлы гыжъясас пӧ миян сюрӧма Кань? Вӧлись пондам овны чилзігтыр!» — Висьталӧ сідз Шырлы Шыр. — Сӧрӧны тай быдтор пыр, — Мӧдыс паныд шуас: — Тэ и пуктысь! Левлӧн гыж Кань вочча лёка на ныж! Оз ло быдса Лев, кор сійӧс Каньным суас! — ________________________ Трушшӧпа оз аддзы му вылысь Сэтшӧм ёнӧс, кутшӧм сійӧс повзьӧдлысь. Август 25. 1869.
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Кык шыр
Жанр: 
Гижан кад: 
Оригинал гижысь: 
Иван Крылов

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1