ДЫШ ЗОН ДА УДЖАЧ НЫВ


Иисус да вежа Петыр дыр нин ветлӧдлісны ылі муясті. Буретш вундан кад вӧлі. Зэв жар вӧлі да, горшныс вывті косьмӧма налӧн. Корсьӧны найӧ юкмӧс, медым ва юны, да некытысь оз аддзыны. Аддзӧны: куйлӧ пу улын зон. Матыстчисны ветлысь-мунысьяс сы дорӧ да юалісны, кӧні пӧ тані матын юкмӧс эм, горшным пӧ косьмис. Зонмыд весиг эз и чеччы, сӧмын кокнас петкӧдліс, кӧні юкмӧс корсьны. Мӧдісны найӧ, кытчӧ зонмыд петкӧдліс, а Петырыд и шуӧ:

— Но и дыш жӧ тайӧ зонмыс!

Мунӧны найӧ юкмӧслань дай налы паныдасис ныв, вундысь. Сійӧ тшӧтш мунӧ вӧлі кувшинӧн юкмӧс дорӧ. Ӧтлаын мунӧны. Нылыд тыртіс кувшинсӧ ваӧн да, окотапырысь пӧ юктӧда шуиг, медводз сетіс юны ветлысь-мунысьяслы, а сэсся нин и ачыс юис кӧдзыд васӧ. Ветлысь-мунысьяс пӧттӧдзныс юисны ватӧ, аттьӧалісны нывтӧ дай мунісны водзӧ асланыс туйӧд.

Иисус и шуӧ Петырлы:

— Тайӧ нылыс лӧсялӧ эсійӧ дыш зонмыслы!

Петыр скӧрмис да дӧзмӧм гӧлӧсӧн шуис Иисуслы:

— Ӧксайӧй менам, он-ӧ кӧсйы тэ тайӧ нывсӧ нинӧмӧ воштыны!

— Ог дерт, — шуӧ Иисус. — Но тадзи и тайӧ дыш зонмыс овны вермас. Йӧзсӧ колӧ сорлавны: дышлы колӧ сетны уджачӧс, медым и дышъясыс тшӧтш вермисны овны.


Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Дыш зон да уджач ныв
Жанр: 
Файл: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1