ОКТАВИАН ИМПЕРАТОР


Зэв важӧн оліс-выліс Октавиан нима император. Чайтӧ вӧлі сійӧ, мый Енмыс абу нин, да пыр вӧлі шуӧ: «Абу тайӧ му вылас Енмыс меысь ыджыдджык!»

Коркӧ ӧтчыд мӧдӧдчис императорыд купайтчыны. Пӧрччысис, пырис купайтчанінӧ, а паськӧмсӧ да вӧвсӧ колис саридз дорӧ. Купайтчигкостіыс аньдел воис, пасьталіс императорлысь паськӧмсӧ, пуксис вӧв вылас дай мӧдӧдчис дворечӧ, императрица дорӧ.

Октавианыд петіс васьыс да аддзис, мый паськӧмыс абу. Гусялісны! Мый ӧні и вӧчны сылы, пасьтӧм императорлы?! «А нинӧм он и вӧч,» — мӧвпыштіс императорыд дай мӧдӧдчис сійӧ подӧн да пасьтӧг, быттьӧ гӧль морт. Сӧмын эз лэдзны сійӧс дворечас. Весьшӧрӧ висьтасис, мый сійӧ император, кӧть и пасьтӧг, гӧль морт моз, гортас воис.

А аньделыд дворечад вӧлі, дерт. Сійӧ император паськӧмнад збыль император кодь и эм.

Императрицаыд тшӧктіс ньӧръявны ина императортӧ. И нӧйтӧны сійӧс, и вӧтлӧны, а сійӧ оз мун, пыр ӧтитор дольӧ: император пӧ ме. Весиг и чунькытшсӧ петкӧдліс. А некод оз эскы сылы!

Коркӧ сэсся аньделыд корис жӧ сійӧс ас дінас да сетіс бӧр паськӧмсӧ. И шуис сылы аньделыд: «Тадзи вӧчи ме сы понда, мый ёна тэ вельмин, вывті вылӧ кутін асьтӧ пуктыны». И юаліс аньделыд императорыдлысь: «А ӧні кутан-ӧ шуны, мый тэ кындзи, мӧд Енмыс абу?»

Тадзи со императорыд яналіс да сійӧ кадсяньыс эз нин ло сэтшӧм ышнясьысьӧн. Аньделыд вошис, а императорыд дворечас кольччис. И олӧ — шоглун оз тӧд!


Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Октавиан император
Жанр: 
Файл: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1