ИИСУС ДА ГОРШ НЫВБАБА


Ӧтчыд Иисус, му кузя ветлӧдлігас, пырис ӧти горш нывбаба ордӧ да, гӧль мортӧ пӧртчӧмӧн, корис нывбабалысь няньтор.

— Сеті эськӧ окотапырысь, — шуис горш нывбабаыд, — сӧмын ӧні чиртор абу. Волы, бур мортӧй, аски: аски пӧжасьны кута.

Аскинас нывбабаыд нянь кӧтіс, вӧсньӧдчис. Аслыс вель ыджыд тупӧсь артмис, а гӧль мортыдлы чукӧртіс колясъяссӧ да мыйкӧ тай артмис жӧ-а. Сюйис пачас. Аттӧ дивӧ! Гӧль мортыдлы няньыс артмис телега гӧгыль ыджда, а аслыс нывбабаыдлы — сӧмын ичӧтик тупӧсь.

— А ӧд тэ, коньӧрӧй, — думыштіс горш нывбабаыд, — ни ӧти тор он курччы татысь!

Ылісянь на аддзис нывбабаыд гӧль паськӧма морттӧ да тшӧктіс нылыслы: кор пӧ пырас гӧль мортыс керкаас, медым нылыс висьталас, мый мамыс абу гортас. А ачыс ӧдйӧ дзебсис важ песласян вор улӧ да ньӧжмыд пӧрысь черепаха кодь лои.

— Ой, дядьӧй, донаӧй! Мамӧ абу гортын, — гӧль паськӧма мортыдлы паныд котӧртіс нывка.

— Сідзкӧ, медым нэм кежлӧ коляс сэтшӧмӧн, код вылӧ ӧні сійӧ мунӧ, — шуис Иисус. Да сійӧ жӧ здукӧ горш нывбабаыд черепахаӧ пӧрис.


Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Иисус да горш нывбаба
Жанр: 
Файл: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1