АБУ МЕНЫМ ПАЧ ВОМ ДОРЫС
Ыджыд керка парма пиыс дорис, Сӧмын абу меным пач вом дорыс. Сизим ӧшинь писькӧдӧма сэні, Сӧмын абу видзӧдчыны меным. Сизим тшупӧд кильчӧ вылас кайӧ, Сӧмын абу меным поскыс тайӧ. Паськыд видз кодь ӧшинь улас йӧрыс, Сӧмын абу меным дор ни шӧрыс. Колӧма жӧ мунны Паса шорас, Кор тай овны лыска чомйӧ корис.
Гижӧд
Абу меным пач вом дорыс
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1