* * *
Эн на кыпав, эн на чеччы, Эн на шебрас увсьыс пет. Шоныд гыркнад мелань сетчыв Небыд вом доръястӧ сет. Кӧсъя пеляд мыйкӧ шуны, Кургыштам на каньяс моз. Удитан на шыдтӧ пуны, Оз на пачыд пышйы, оз. Кор на письтас челядь гӧлӧс, Мед и куш на гидын вор... Кутшӧм томӧсь коркӧ вӧлім, Синъяс восьтлім — кӧсйим кор.
Гижӧд
Эн на кыпав, эн на чеччы...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1