МЕЖАДОРСА СЬЫЛАНКЫВ
Чужан сиктын гудӧк кылӧ, Нылыд-зонмыд тані эм. Чужан сиктын олам-вылам Енмӧн сетӧм ӧти нэм. Межадорын, Межадорын Миян сьӧлӧмъясным пӧсь. Межадорын, Межадорын Тэа-меа шудаӧсь. Лэптам керка нӧрыс йылӧ Лунӧ банӧн лунысь-лун. Сӧмын тані сьӧлӧм сьылӧ, Некод некытчӧ оз мун. Тырыс челядь шондібана, Сэсся нинӧмыс оз ков. Сӧмын тані, сӧмын тані Сыктыв ю кодь кыпыд лов.
Гижӧд
Межадорса сьыланкыв

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1