* * *
Пелыськайӧс чалльӧгысь ме куті, Гортӧ вайи, медым меным сьыліс. Сӧмын эз и сёйлы, кувны кутіс, Ковмис лэдзны гажа ывла вылас. Вӧля колӧ, вӧля Ставлы вӧльнӧй светас. Кӧть и олан гӧля, Шонді тэныд петас. Мича нылӧс льӧм пу дорысь суи, Гортӧ вайи, медым мекӧд оліс. Зэв ӧд бура пӧжаліс да пуис, Сӧмын эз тай радлы сылӧн лолыс. Ёна жаль мен мича нылыд лоис, Сійӧс ӧтчыд ки пӧлӧдыс босьті. Кильчӧ вывсянь потшӧс дорӧ воим, Мир туй вылӧ дзиръяӧс ме восьті.
Гижӧд
Пелыськайӧс чалльӧгысь ме куті...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1