ЭН НА ГӦТРАСЬ, ВАНЬӦ
Эн на гӧтрась, Ваньӧ, Эн на тэрмась, эн. Батьыдкӧд на панясь, Мамыд на мед Ен. Красуйтчышт на, пиӧ, Эн на лэчкӧ шед. Эн на веськыд киӧ Чунькытш сюйны сет. Эштылан на чӧжны Мустӧм лун да вой. Эштылан на пӧжны Сьӧлӧм бытшкан дой. Эн на гӧтрась, Ваньӧ, Эн на лэчкӧ шед. Коркӧ медся шаньыс Воча лоӧ тэд.
Гижӧд
Эн на гӧтрась, Ваньӧ
Пасйӧд: 

Сьыланногыс В. Чувьюровлӧн.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1