ОЗ
Тані оз, коляоз Вотлім мусукасигмоз. Ӧні оз, борйысь оз Вота шудӧс сьылігмоз. Пелысь роз, алӧй роз Чеги вӧрӧд ветлігмоз. Тырас оз, тырас оз Менам наберушка доз. Корӧсь гоз, мича гоз Вунді-тэчи шойччигмоз. Локтас оз, локтас оз Зонмӧй менӧ корсигмоз?
Гижӧд
Оз
Пасйӧд: 

Сьыланногыс Г. Кочановлӧн.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1