ВЕЖ ЛУД ВЫЛЫН
Веж луд вылӧ петім, Горӧдчим да сьылам. Ставнас чужан муным Гӧлӧснымӧс кылӧ. Кылӧ ягыс-вӧрыс, Кылӧ виддзыс-лудыс. Вермас ӧмӧй лоны Таысь ыджыд шудыс? Мича жӧ нин луныс, Сьывсьӧ на да, сьылам, Гажаджыка, йӧзӧй, Гортын олам-вылам!
Гижӧд
Веж луд вылын
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1