* * *
Абу тун да этша мый ме тӧда, Но ме тӧда: коркӧ сылас лым, Чужан муӧс полошуйтны мӧдас Кыкнан стволсьыс сьӧдас лыйлысь гым. Дзебсяс быдӧн, коді кытчӧ кужас, Мед эз керав биӧн сявкйысь чер. Кодкӧ кулас, кодкӧ муртса чужас, Ставсӧ сэсся мыськас дэбыд зэр.
Гижӧд
Абу тун да этша мый ме тӧда...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1