АСЛАНЫМ МУ
Асьным бӧрйим тайӧ мусӧ, Кодӧс шоныдӧн он шу. Медся дона, медся муса Лунӧ бана чужан му. Нэмсӧ олам няньӧн-солӧн, Сӧстӧм ванас кылӧдам. Нэмсӧ сьылам кыпыд лолӧн Биа-бордъя «Шондібан». Ӧта-мӧдысь вежавидзам, Век на оласногным шань. Лёксьыс, Ен сыкӧдӧн, видзӧ Шондібана Зарни Ань. Век на зілям, ылӧдз кылам, Бурӧн сьӧлӧмъясным тыр. Варышпиа, чужмӧр ныла, Некор Комиыс оз быр.
Гижӧд
Асланым му
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1