ШОНДІ ДА ОШ


Оліс-выліс парма шӧрӧ пуксьӧм ӧти ичӧтик грездын нывка. Сылӧн нимыс вӧлі Маша, а мамыс шуис Менам Шондіӧн. Вӧлі Шонді зэв кывзысьысьӧн да зільӧн. Ичӧтик ведраӧн котраліс вала, кыкӧн-куимӧн пыртліс пес, чышкаліс джодж, мыськаліс тасьті-пань да вӧчис зэв на уна мукӧдтор. Весиг мамыслӧн тшӧктӧм эз ков. А прӧст кадӧ ворсіс аканьясӧн да велӧдчис лыддьысьны, сы вӧсна мый лӧсьӧдчис пырны школаӧ.

Шонді радейтліс ӧктыны дзоридзьяс. Гожӧмнас сійӧ лэччыліс ю дорӧ да вайліс вадор пӧлӧнса видз вылысь китыр пӧлӧзничаяс, катшасинъяс да вижъюръяс. Ва тыра дозйӧ пуктӧм бӧрын найӧ олісны дыр да гажӧдісны синъяс, и кор воліс ар да кузь зэръяс кусыньтлісны дзоридзьяссӧ му бердӧдз, горничаын быттьӧ мыйкӧ эз тырмы.

Ӧтчыд Шонді лэччис вадорӧ да аддзис, мый турунсӧ, тшӧтш и сылысь дзоридзьяссӧ, ытшкӧмаӧсь. Дзоридзьясыс нӧшта вӧліны сикт помас шор бокын: аддзыліс, кор мамыскӧд ветліс вотны чӧд. Кӧть мамыс сэтчӧ ӧтнассӧ мунны эз тшӧкты, Шонді муніс, сы вӧсна мый дзоридзьястӧгыс овны эз вермы.

Муніс Шонді шор дорад, ӧктіс-ӧктіс дзоридзьястӧ да аддзис шор мӧдарсьыс кутшӧмкӧ зэв мича, асъя кыа рӧма кодь дзоридз. Сійӧ сідзи и корис ас дінас: со пӧ ме кутшӧм мича, ёна пӧ и гажӧда керкатӧ. Вуджны эськӧ, да поскыс горулын, ыджыд кытшов ковмас вӧчны. Но Шонді эз повзьы, келіс платтьӧсӧ лэптӧмӧн, кӧть ваыс вӧлі джуджыд да кӧдзыд, гӧгсьыс вылӧджык ыркавліс. Бӧрсӧ сідзи жӧ вуджис. Тірӧдны весиг кутіс.

А пуяс костӧд нывка бӧрся видзӧдіс Ош. Аддзыліс сійӧ Шонділысь кӧдзыд ва пиын келалӧмсӧ да векньыдик шор вомӧн пос лӧсьӧдіс, мед нывкаыс нӧшта на волас маръямольысла. А Маша быть на волас: ӧд сійӧ дзоридзьястӧгыс овны оз вермы.


Гижӧд
Шонді да Ош
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1