ЧЕРИ КЫЙЫСЬ
Луныс вӧлі кузьӧн, Мудзис ичӧт Вань. Сійӧ важӧн узьӧ, Кыдзи луннас кань. Сӧмын часі олӧ, Лыддьӧ тіч да точ. Сылы Ваньӧс колӧ Садьмӧднысӧ водз. Чери кыйны мунас Ваньыс, кӧні гӧп. Шедас сылы уна Тайӧ гӧпсьыс лӧп. Кысіль Ваньлы шуас: «Ме нӧ сёя мый?» Ваньӧ сылы шуас: «Мун да ачыд кый!»
Гижӧд
Чери кыйысь
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1