УЗЬЫСЬ КАНЬ ДА СЮСЬ ШЫР
Книга лыддьӧ ичӧт Вань, Лабич помын узьӧ кань. Кыскӧ пызан вылысь сыр Лабич улысь петӧм шыр. Пызан вылын, Ваньладор, Куйлӧ весиг калбас тор. Сійӧ сырсьыс нӧшта бур... Узь на, кысіль, тупыль юр.
Гижӧд
Узьысь кань да сюсь шыр
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1