КОДІ ГӦТЫРПУ?
Кильчӧ вылын Вась да Ваньӧ Сёйны чуксалісны каньӧс. Видзӧдлісны туйлань ёртъяс — Ыжъяс тотшсьӧдісны гортас. «Код нӧ Васьлӧн гӧтырпуыс?» — Ваньӧ сералігмоз шуис. «Ме-е!» — эз соссьы ӧти баля, Васьӧ шуис: «Ныртӧ наля!» Сэсся водзӧс ёртлысь босьтіс: «Код нӧ Ваньлӧн сьӧлӧм косьтысь?» «Ме-е!» — мӧд баля вӧлі дасьӧн... Шмонитісны Вань да Васьӧ.
Гижӧд
Коді гӧтырпу?
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1