ЕДЖЫД «НЯНЬ»
Лапа вылас еджыд «нянь» Талун асыв пыртіс кань. «Няньыс» вӧлі чӧскыд кӧра, Сӧмын мамным эз и шӧрав. «Няньыс» — медводдза на лым, Кудсьыс пыркӧдӧма гым. Мед и усяс, мед и усяс, Оз нин сывлы сэсся мусьыс. Медым мыссяс лымнас кыр, Регыд сэсянь лэбзям — жбыр!
Гижӧд
Еджыд «нянь»
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1