ПАРУСА КӦЗА
Сюрас пысалӧма дӧрӧм, Мунӧ кӧза улич шӧрӧд. Юрсӧ бергӧдлӧмӧн летӧ, Думсьыс дӧрӧм увсьыс петӧ. Лэчкӧ сійӧ ачыс сюрис — Ӧшлӧм кӧлуй улын дурис. Вешйӧй! Вывті ыджыд грӧза Сюрас парусасьӧм кӧза.
Гижӧд
Паруса кӧза
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1