1843 — МАРТ 10 ЛУН — 1928


Кӧкъямысдас вит во сайын талунъя лунӧ (важ ногӧн февраль 26-ӧд лунӧ) 1-й Микулай сарлӧн слугаясыс розгаӧн нӧйтісны кулӧмдінса уджалысь войтырӧс, коми гӧль крестянаӧс. Кулӧмдінса крестяналӧн «бунтыс» кыптыліс вывті курыд олӧмыс понда, ыджыд вотӧн пӧдтӧм вӧсна да йӧз вылас лёк ногӧн ыджыдалӧм понда. Сэкся кулӧмдінса власьтыс вӧлі гӧлӧва (старшина) Кипрушов Ӧнись Гриш. Сійӧ вӧлі зэв лышкыда олӧ, мый думыштас — вӧчӧ, — сьӧкыд из поньтӧдӧн вӧлі пуксьӧма крестяналы сьылі вылас. Коді эз вермы аслас гӧльлун вӧснаыс мынтыны вотсӧ — Кипрушов сэтшӧмсӧ розгаавліс да быд ногыс мучитліс (кӧмтӧг лым вывті новлӧдліс кокъяссӧ пу колодаӧ йӧршитӧмӧн да мӧд ногӧн).

Сюрисны кулӧмдінса крестяна пӧвстысь повтӧмджык сьӧлӧма йӧз — 8 морт, медбур водзмӧстчысьыс Попов Ельӧсь Габӧ, — кодъяс котыртісны ас гӧгӧрныс мукӧдӧс да ӧтвылысь сэсся чӧвтісны Ӧнись Гришаӧс гӧлӧваысь, — шуны кӧ, мырддисны власьтсӧ асланыс киӧ гӧль крестяна.

Быдса во чӧж (1842 во) Кулӧмдінын власьтыс вӧлі найӧ киын. Дерт, найӧ эз вермыны дыр овны асланыс власьтӧн. Сӧмын кӧсйӧны вӧлі корсьны кокньыдджык олансям. Норасьлісны Микулай 1-лы. Виччысисны сарсянь милӧсьт. Сы пыдди сарлӧн слугаясыс войскаӧн локтісны Кулӧмдінӧ да 110 крестянинӧс розгаӧн нӧйтісны — кодлы 40, кодлы 50-ысь кучкисны.

Водзмӧстчысьяссӧ — 8 мортсӧ — розгаалӧм бӧрын да плетьӧн нӧйтӧм бӧрын мӧдӧдісны нэм кежланыс Сибырӧ.

Сизимдас вит во мысти, 1917 воын октябр тӧлысьын важ Россияса уджалысь йӧз, тшӧтш и ми — комияс, мынісны век кежлӧ сарысь да озыръясысь — нартитысьясысь.

Гижӧд
1843 — март 10 лун — 1928
Йӧзӧдан во: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1