ШЕМӦС
Сійӧ кулӧма вӧлі да дзебӧма нин, унмыс личкӧма эжаа вӧтӧн. Гожӧм воліс нин гу вылас, дзоридзӧн тыр, тӧлыс шебраліс лымйӧн да слӧтӧн. Но со быттьӧкӧ воссисны гуясыс тан, олӧм лолыштіс толаяс весьтӧд, кӧні, мусаӧй, бӧрдӧмӧн сыркъялі ме, крестыс гу вывсьыд быттьӧкӧ вешйис. Со нӧ, кудритӧ меліа сыналӧ тӧв! Со нӧ, чышъяныд дӧлалӧ ылын! Тайӧ тэ, тайӧ тэ, менам сьӧлӧмшӧр ныв, тэ ӧд кулӧмысь, кулӧмысь мынін! Пидзӧс вылам сэк толаас лэдзчыся ме, сьӧлӧмшӧрӧйлӧн сывъяс ме суна. Видзӧд! Сувтігам вужвыйӧн вежсьӧма му, и ме дзоридзьяс пӧвстӧдыс муна.
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Шемӧс
Жанр: 
Гижан кад: 
Оригинал гижысь
Eino Leino
Оригинал ним
Ihme
Оригинал гижан кад: 
1898ʼ во

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1