* * *
Сійӧ куйлӧ да кагаӧс топӧдӧ морӧсыс бердӧ. Сійӧ кагалы сьылӧ да кагаӧс нёнь помысь вердӧ. Сылӧн синваыс бырӧма, вунӧма мудзыс да дойыс. Вӧтӧ кольӧма вом дорсӧ вир тусьӧдз курччалысь войыс. Вӧтӧ кольӧма вольпасьӧ бордъяснас швачӧдчысь юсьяс, пелысь розъясысь вольпасьӧ войталысь тусьяс. Сійӧ таладор югыдсьыс мӧдарас воліс. Сылы отсаліс Енмыс, да Пиыс, да Лолыс.
Гижӧд
Сійӧ куйлӧ да кагаӧс топӧдӧ морӧсыс бердӧ...
Жанр: 
Йӧзӧдан во: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1