ХХ НЭМ
Няйт да гудыр, да урӧс. Жлеч да ярскӧб, да скӧр. Абу панас ни сюрӧс, гуг ни бан, водз ни бӧр. Абу сьӧмӧсыс, шӧрыс. Абу увтас ни выв. Абу рӧмыс ни кӧрыс, вуж ни подув, ни йыв. Абу шензьӧм ни полӧм, шуд ни шог, гаж ни дой. Абу узьӧм ни олӧм, лун ни асыв, ни вой. Абу — збыль вылӧ эмыс. Збыльсӧ шунысӧ — нем. Абу — нэмыслӧн нэмыс, сӧмын абуыс эм.
Гижӧд
XX нэм
Жанр: 
Йӧзӧдан во: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1