1983 ВО
Мыйкӧ гижин? — дзебышт пызан йӧрад, кодкӧ, гашкӧ, лыддяс кулӧм бӧрад; гашкӧ, ковмас вояс мысти коркӧ... Ӧні сійӧ йӧзлысь олӧм торкӧ. Ӧні сійӧс колӧ видзны гусьӧн — оз позь лоны мукӧд дорысь сюсьӧн... Тэнӧ оз на гӧгӧрвоны тані — оз позь мунны ызгысь йӧзлы паныд. Сувтан паныд, ӧтдортчыштан наысь — таляласны, косявласны таысь! Ӧта-мӧдсӧ быдӧн вины дась — чашъясны! — и на дор сувтас Власьт! Чашъясны! — и лӧньыштасны кор, — найӧс ошкас Суд да Прокурор.
Гижӧд
1983 во
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1