ЧЕЛЯДЬДЫРСЯ КОРӦСЬ ВУНДӦМ
Вундам воккӧд ыбъяс дорысь небыд корӧсь. Сэсся гортлань ыджыд нӧбйӧн коркӧ-й мӧдам. Тэчам найӧс — ӧшлам сёрйӧ. Косьмас корйыс. Кӧдзыд тӧвнас пывсян ломтам — лысьӧм шонтам. Апалыштам корӧсь дуксӧ сійӧ здукас. Казьтыштам тшӧтш гожся вӧрсӧ, гожӧм шӧрсӧ.
Гижӧд
Челядьдырся корӧсь вундӧм
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1