* * *
Арся туйясӧд сиктысь муні. Муні ойбыртӧм сиктъяс пӧлӧн. Карса олӧмӧ вӧйтчи-суні, сиктӧс вунӧді ӧти тӧлӧн. Но вот ӧні тай босьтӧ полӧм, менам олӧм кӧть важ моз ризйӧ: збыль мӧй ӧдӧбтӧм карса олӧм пӧртас сьӧлӧмӧс кӧдзыд изйӧ? Кӧсъя, сьӧлӧмӧй медым ӧвтіс войвыв видзвывса дзоридз кӧрӧн. Югыд лысва мед сійӧ кӧвтіс, ӧвтіс сійӧ мед арся вӧрӧн.
Гижӧд
Арся туйясӧд сиктысь муні...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1