ВОДЗТІ ДА ӦНІ
Водзті вӧлі нылыд Гудӧк шыӧ волӧ. Ӧні он тай ылӧд, Ӧні баян колӧ. Водзті чышъян сетін, — Вобыд радлас-сьылас. Ӧні мода петіс: Дона пась мед вылас. Гуляйтасны вӧлі Зонкӧд вӧвъяс вылын, Ӧні веськодь вӧлыд: Машина мед сылы. Зонъяс сералӧны: — Кытчӧ кутім воны! — Дона лои ӧні Верӧсъясӧн лоны.
Гижӧд
Водзті да ӧні
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1