ЙӦКТЫШТАМ ДА СЬЫЛЫШТАМ
Бара восьті гудӧк — няж! Йӧктӧй да эн усьӧй. Вӧчла тіянлы ме гаж, Ворсысьӧн кӧ шуся. Мыйкӧ дышӧсь, нывъяс, тай, Эн вай пыксьӧй стенас. Тэрыбджыка швачкӧй вай — Кокныд оз на дзенав. Кужанныд тай, кӧчамач! Збодерӧсь на вӧлӧм! Йӧктӧ керка, йӧктӧ пач, Радлӧ менам сьӧлӧм. Мудзи ачым. Тырмылас! Йӧктынысӧ олас. Частушкаяс ворса час, Кодлы кутшӧм колас. Пӧсялі нин. Дӧрӧм брӧд. Ыркӧдышт вай, тӧлӧй. Сьылӧй, сьылӧй. Ворса ӧд: Тіян пӧвстын пӧлӧй.
Гижӧд
Йӧктыштам да сьылыштам
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1