ВИКТОР САВИНӦС ЛЫДДЬӦМ БӦРЫН
Шондіыскӧд бара талун чеччӧма, Эжва дорӧ Виктор Савин лэччӧма. Мӧвпалӧ, дерт, сійӧ мыйкӧ лӧсьыдӧс, Сьыланкывтӧ бара, кӧнкӧ, лӧсьӧдӧ. Медым сійӧс коми йӧзыс сьылісны, Медым сійӧс ставӧн сэсся кылісны. Гажаа мед вӧльнӧй светас олісны, Ӧта-мӧдлы мусмисны да колісны.
Гижӧд
Виктор Савинӧс лыддьӧм бӧрын
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1