ЛИЧӦДІС
Сьӧлӧм висьӧ, вель чорыда висьӧ, Но со лӧсяліс висьӧмас кост. Вӧлі ловъя ли кулӧма нисьӧ, Талун радла ме зонпосни моз. Радла сыысь, мый нёрпавсис бара, Бара лоис на олӧмын лад. Радла сыысь, мый локтӧма арыс — Менам меддона, медмуса кад. Радла ю дорын, чери мый сёйӧ, Радла вӧрын, мый вотӧсыс эм. Вуні менам став шогыс и дойыс, Кодъяс сёйӧмӧн сёйӧны нэм.
Гижӧд
Личӧдіс
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1