ТЭ ПЫР МЕКӦД
Тэнӧ, нылӧй, казьтылӧ дзик ставыс: Школа, класс и весиг юсьыс ваыс. Мекӧд тэнад сёрнитӧны йӧзыс, Весьтын тэнад енэжыслӧн лӧзыс. Ме кӧ тэнад туйяс кузя муна, Льӧм пу дзоридз кыськӧ петӧ уна. Гудӧк шы кӧ рытнас кыськӧ кылӧ, Тэнӧ сэтысь чайта, дона нылӧй.
Гижӧд
Тэ пыр мекӧд
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1