* * *
Бара кывбур чужис гулыд ягас, Меным дона сійӧ, кыдзи кага. Видза, медым нинӧмысь эз доймы, Медым некор чышъян моз эз воймы. Мед жӧ сійӧ крепыд бордъя лоас, Ӧти мортлы сьӧлӧмӧдз кӧть воас. Но, а оз кӧ аддзы лэбны эбӧс, Сідзкӧ, аслам вӧвсьӧма на жебӧн. Сідзкӧ, кын на менам сотчысь сьӧлӧм, Колӧ жарсӧ содтыны на, вӧлӧм.
Гижӧд
Бара кывбур чужис гулыд ягас...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1