ТУЛЫСЫН
Ыджыд мамӧ кор куліс, Луныс мичаник вӧлі: Тӧвру чужӧмъяс нюліс, Лэбис дзодзӧглӧн кӧлысь. Шонді садьмӧдіс мусӧ, Зэв нин вежӧдіс вӧр ді... Ыджыд мамӧлы гусӧ Воккӧд кодйим да бӧрдім. Лэбис дзодзӧглӧн кӧлысь, Синва чужӧмъяс сотіс. Сьӧлӧм кӧртысь кӧ вӧлі, Эськӧ сыліс ли потіс. Чайтлі: тулысын сьӧлӧм Сӧмын радлун и тӧдӧ. Но и тулысын, вӧлӧм, Овлӧ енэжыс сьӧдӧн. Вӧлӧм, гажыс кӧть лоӧ, Кадыс тырӧма могӧн. Вӧлӧм, тулысыс воӧ Тшӧтш и чепӧльтан шогӧн. Бара ывлаыс сьылӧ, Дерт, ог сы вылӧ лӧгав, Но ме тулысыс вылӧ Ӧні видзӧда стрӧга.
Гижӧд
Тулысын
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1