ДРУГЛЫ
Челядь дырйиным чомйӧн, паличӧн Тэкӧд жуявтӧдз ворслім ми. Тэнад улича — менам улича, Тэнад сиктыд — и менам сикт. Тэ кӧ шонділы сӧдза нюмдылін, Менам паськавліс тшӧтш жӧ нюм. Тэ кӧ чуньтӧ ёсь пуртӧн вундылін, Менам бурдӧдны вӧлі дум. Тэкӧд чеччавлім небзьӧм толаӧ, Даддьӧн гижйӧдлім юлысь кыр. Тэкӧд ветлӧдлім ыджыд школаӧ Да и водзӧ на мунам пыр. Абу ылынӧсь, ми зэв матынӧсь, Вывті матынӧсь, орччӧн дзик. Тэнад улича — менам улича, Тэнад сиктыд — и менам сикт.
Гижӧд
Друглы
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1