* * *
Веж парма стрӧг. Оз бӧрдны сэні, А петас кӧ нин синва войт, То мортыс мырдӧн шогсӧ венӧ И мӧдлысь сьӧлӧмсӧ оз дойд. Веж парма шань. Сэн мӧда-мӧдсӧ Йӧз радейтӧны. Лӧг оз ов. Кӧть мортыс мортлы абу тӧдса, Но юкас нянь и сетас сов.
Гижӧд
Веж парма стрӧг. Оз бӧрдны сэні...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1