ФОТОКАРТОЧКА
Вель уна фотокарточка нин эм... Вот тані вокӧ нюмдыштӧма мем, Со орччӧн мекӧд пуксьыштӧма чой, А тані мамлысь кутыштсьӧма сой. А эськӧ фотокарточка вот мем, Мед сэні, коді велӧдліс, тшӧтш эм. Мед сэсянь ёртъяс видзӧдісны пыр, И прамӧй йӧзыс сулалісны тыр. Мед вӧлі сэн, код быдтӧ меным нянь, Код паськӧм вӧчӧ, — мужик морт кӧть ань. Мед вӧлі сэні Питерса салдат, Код вайис татшӧм бура олан кад. Мед сулаліс сэн фронтвывса герой, Фашизмкӧд коді нуис сьӧкыд бой. И зіль том йӧзыс сулалісны мед, Но медым дыш да гусясьысь эз пет.
Гижӧд
Фотокарточка
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1