СТРАДНА КАД
Лӧз ли енэжыс, гым ли шыалӧ — Водз зэв асывнас вошӧ ун. Сёрни-серамӧн рытъя кыаӧдз Катӧ видз вылӧ садьмӧм лун. Долыд чужӧмӧн йӧзыс мунӧны: Гожся луныс оз мӧдысь су... Ситеч дӧрӧмъяс, пажын чуманъяс, Сера чышъянъяс — быдса дзу. Миян Войвылын, муса Войвылын Югыд гожӧмыс — страдна дыр: Чеччан — горӧдчӧ петук сёр вылын, Водан — шондіыс дзебсьӧ пыр.
Гижӧд
Страдна кад
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1