* * *
— Сёрмис! Сартас помасьӧма, Со и тэ нин — узьны кад! Мича юрыд ӧшӧдчӧма, Юрси пырӧ синъясад! Нолы ен водзӧ сувт бура, Ме нин понда вольсасьны... Кевмы бара эн кыдзсюрӧ, Эн зэв тэрмась копрасьны! Куньсьӧны кыдз тэяд, аддзан, Коньӧръясыд-синъясыд; Сӧмын колӧ медводз надзӧн Кизьтӧ разьны дӧрӧмсьыд. «Колӧ, мамӧ, мыля инӧ?» — Колӧ, акань, тэяд мед Ангел лэччас бур пи дінӧ И шань вӧт мед ваяс тэд! Ангелкӧд ме тэнӧ видза; Сійӧ волӧ войяснас; Сійӧ дзик жӧ тэ кодь мича, Сӧмын борд эм пельпомас. Тыдалӧ кор сылы лолыд, Кизьыд разьӧм, чӧскыд ун, Веськыд килань пуксяс долыд Юрлӧс вылад, югыдлун. Кодыр дзебӧм ловыд, пиӧ, Кизьыд разьтӧм, абу шань Унмыд; видзӧдлас сэк сійӧ, Пуксяс бӧрдіг шуйгалань. Чӧскыда узь: ен тэ дінын! Кизьтӧ вай — ме разьлывла... Юрлӧс пернапасалі нін, Асьтӧ пернапасала!
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Сёрмис! Сартас помасьӧма...
Жанр: 
Гижан кад: 
Оригинал гижысь: 
Фет Афанасий Афанасьевич

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1