ЗВЕР ГЛӦТ


Глотово весьтас, юас, вӧлӧма кутшӧмкӧ звер — глӧт. Кодкӧ кӧ матыстчас — глӧтайтӧ, и морт, и кукань, и быдсӧн. Сійӧс виӧмаӧсь сідз: вӧлӧма тӧдысь морт, мыйӧкӧ пӧртчӧма гӧнаӧ, а ачыс ыджыд кинжал пурт босьтӧма. Да сійӧс глӧтнитӧма, а ачыс пытшкӧссӧ кырлалӧма и петӧма. Глӧтыс кулӧма и кылалӧма ыджыд ваӧн вит верст сайӧ. И сійӧн шусьӧ Глотово, и виддзыс, кытчӧ кылалӧма кулӧм зверыс, шусьӧ Глӧт виддзӧн. Дыр на лыясыс сэн вӧлӧмаӧсь. Но мый нӧ, сы ыджда звер да!

Сэсся пышъялӧмаӧсь кор, крестьянскӧй вераас пыртӧмаӧсь да, и овмӧдчӧмаӧсь. А сэсся и заводитчӧмаӧсь стрӧитчыны. Медводз Йирва вомас, Ван Ты Ыб гӧраас пуксьылӧмаӧсь. Ӧні тай нюр вылӧ пуксьӧны, а важӧн ӧд гӧра вылӧ. А сэсся старик быд асыв кылӧ петук чуксасьӧ, да Глотовоыс, Слӧбӧдаыс пуксис сэні. Ван Ты Ыб вылас — Яренскын пӧ архивас гижӧма — важӧн нин, триста лет назад олӧмаӧсь. А ӧні сэн нинӧм олӧм абу.


Гижӧд
Звер Глӧт
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1