ПАКӦСЬТ ВӦЧЫСЬЯС


Эжваті ветлӧдлӧны вӧлӧм кутшӧмкӧ пакӧсьт вӧчысьяс, кутшӧмкӧ лёк вӧчысьяс. Вот сэтшӧм кутшӧмкӧ йӧз вӧлӧма. Некутшӧм паракод сэки эз ветлы Эжваті. Мый колӧ, сэн груз ли мый ли, вичко оборудованньӧ катӧдӧны пыжӧн. Туй тожӧ омӧль, трактыд тожӧ непроходимӧй. Основнӧй груз вайӧдӧны, кылӧдӧны пыжӧн ва туйӧд.

Вичкояс кутӧмаӧсь вӧчавны Эжва пӧлӧныд, и вичколы ӧд обязательнӧ со жыннян колӧ, кӧтя бы кутшӧм, а мед вӧлі жыннян. Но, сэсся этатӧні жыннян катӧдӧны. И найӧ, пакӧсьт вӧчысьясыд, жыннянсӧ мырддясны, кӧнкӧ Улляна дорын. И жыннянсӧ берегӧ кыскасны. Местасӧ вӧлі шуӧны Камбал яг, сэтчӧ пӧ жыннянсӧ Камбал нюрӧ кыскасны. И сэтӧн жыннянсӧ кодсюрӧ аддзылӧмаӧсь на. Ыджыд-ӧ жынняныс вӧлӧма? Дерт абу ыджыд. Сійӧ вермӧмаӧсь кыскыны ас выланыс берегӧ да.

Менам дзоля дырйи, меным вӧлі, гашкӧ, вит-ӧ-квайт арӧс, миян батьяс ветлісны корсьны сійӧ жыннянсӧ, абу и сюрӧма. Сійӧ пӧ вӧйӧ. Кодкӧ аддзылӧма, джынйыс пӧ нин вӧйӧма, видимӧ, небыд места. Сійӧ, видимӧ, сэтчӧ вӧйи. А, гашкӧ, жыннян местаас абу веськалӧмаӧсь, ме ог вермы ӧні висьтавны...


Гижӧд
Пакӧсьт вӧчысьяс
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1