НЫВЛЫ
Кӧсъя, медым юр весьтад Енэж вӧлі сӧдз. Кӧсъя, медым сьӧлӧмыд Эз вӧв тэнад гӧч. Ковмас мортлы отсавны — Нюжӧд китӧ, ныв. Ковмас шуны веськыда — Мед оз джӧмды кыв. Ме ог си тэд, ныланӧй, Чӧв-лӧнь оласног. Сьӧлӧм бинад, донаӧй, Став мисьтӧмсӧ сот.
Гижӧд
Нывлы
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1