* * *
А. Г.-лы
Тайӧ ыджыд му вылас, кӧн ола, Кыдз пу кор сентябрыс бара гылӧдӧ. Вонас ӧтчыд арыс, Тося, волӧ, Гожӧмсӧ моз томлуннымӧс кылӧдӧ. Тайӧ ыджыд му вылас, кӧн ола, Коркӧ эгӧ тӧдлӧй ӧта-мӧднымӧс. Кымын вӧлі миян костын тола! Кымын видз выв дзоридзьяснас Мӧвкйӧдліс! Тайӧ ыджыд му вылас, кӧн ола, Кыдзкӧ тай нӧ сямми тэкӧд вочасьны. Тӧдлытӧм на ру сэк пырис лолӧ, Сьӧлӧмӧн и кыв-ворнам мед рочасьны. Тайӧ ыджыд му вылас, кӧн ола, Сьӧлӧм туйяс йитім ӧти гӧрӧдӧн. Мед сэсся сентябрыс, мыйта колӧ, Ышмӧмвывсьыс тӧдса кыдзсӧ дзӧрӧдӧ.
Гижӧд
Тайӧ ыджыд му вылас, кӧн ола...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1