ШКОЛАЫН МЕНӦ ВЕЛӦДЫСЬЯСЛЫ,
КОДЪЯС АБУ НИН ЛОВЪЯӦСЬ
Ӧти му выв тась талявлім ми, Велӧдысьяс, и велӧдчысь ныв-зон. Ӧні свет вылас абуӧсь ті, А урокныдтӧ век быттьӧ кывза. Воча кыв кутӧм ог мӧй на видз? Фальшысь моз тӧдтӧмлунсьыс ме пола. Оласноглӧн кӧть тысяча визь, Тіян велӧдӧм му вылас олӧ. Тіян шоныдлун дзикӧдз оз быр, Менам вирын тшӧтш ветлӧдлӧ сійӧ. Шызьӧм класс, тіян гӧлӧсӧн тыр, Асьсӧ асывсянь югыдлы сиӧ. Тіян сер, тіян ӧблик оз вун, Он кӧть мыччысьӧй эстысь ни, тась ни. Вушйӧ выльмӧдтӧдзыс лунысь-лун Порог, код вомӧн вуджлінныд асьныд. Бӧръя туй помысь некод оз лок, Лоӧмторсӧ он вешты, он ылӧд... Но, кор школаын зильгӧ звӧнок, Мед и тіянӧдз, гажӧдіг, кылӧ.
Гижӧд
Школаын менӧ велӧдысьяслы, кодъяс абу нин ловъяӧсь
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1