ЕЛЕНАЛӦН СЬЫЛАНКЫВ
Кыдз пу вылысь арнас Корйыс усьӧ-гылалӧ. Парма ёль моз кадыс Помся жургӧ-кылалӧ. Кыдз пу сьӧлӧм гӧгӧр Кытшыс водӧ кольчаӧн. Мунӧ кад, а мисӧ Татчӧ овны кольччамӧ. Кыдз пу дзик быд гожӧм Ассьыс кудри выльмӧдӧ, Асшӧр тужа-нужа Олӧманым ыльӧбтӧ. Кыдз пу воысь воӧ Вылын юра дӧввидзӧ. Асьнымӧс ог дзебӧй Олӧмас быд тӧвъясысь. Кыдз пу, ыджыд чойӧ, Некор мед оз сьӧдасьлы... Муӧдз копыр мортлы, Олӧм гажсӧ тӧдысьлы!
Гижӧд
Еленалӧн сьыланкыв
Пасйӧд: 

И. Изъюровлӧн «Морт кольӧ ӧтнас» пьесаӧ.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1